Top
Preloader

Termeni și condiții

Termeni și condiții

HYPER LAB MEDIA S.R.L., persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J17/914/2019, cod unic de înregistrare 41028785, administrează la domeniul de internet www.newstopia.ro un site web care publică materiale cu scop informativ și educațional, denumit pe parcursul acestui document „Website”. Conținutul publicat este destinat exclusiv uzului personal al celui care utilizează Website‑ul (numit în continuare „Utilizator”) și nu are niciun scop comercial.

I. Acordul Dumneavoastră

I.1. Prin accesarea și continuarea navigării pe Website, Utilizatorul acceptă, fără limitări sau calificări, Termenii și Condițiile enunțate în acest document. Utilizarea acestui Website este supusă acestor Termeni și Condiții, precum și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Prevederile acestui document înlocuiesc oricare alte acorduri între Utilizator și terți cu privire la accesarea, navigarea și utilizarea oricăror elemente sau funcțiuni ale Website‑ului.

I.2. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu Termenii și Condițiile, acesta are posibilitatea de a părăsi Website‑ul. Eventualele întrebări și sugestii cu privire la prezentul document pot fi transmise printr‑un e‑mail la adresa [email protected] cu subiectul „Termeni și Condiții”.

II. Termeni generali

II.1. Website‑ul poate fi accesat gratuit de pe întreg teritoriul României cât și din afara țării, însă HYPER LAB MEDIA S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa parțial sau total accesul unor Utilizatori la conținut fără o notificare prealabilă și fără transmiterea unei justificări privitoare la această decizie.

II.2. HYPER LAB MEDIA S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica structura, design‑ul, conținutul Website‑ului și toate aspectele referitoare la funcționalitatea și accesibilitatea acestuia în orice moment, fără o notificare prealabilă către Utilizator sau terți.

II.3. Conținutul publicat pe Website se adresează persoanelor peste 18 ani și minorilor cu vârsta  cuprinsă între 14‑18 ani care au acordul părinților pentru accesarea Website‑ului.

III. Răspundere

III.1. Utilizatorul este singurul responsabil față de HYPER LAB MEDIA S.R.L. și față de terți în legătură cu accesarea, utilizarea și exploatarea prin orice modalitate a Website‑ului. HYPER LAB MEDIA S.R.L. nu își asumă răspunderea față de Utilizatori sau terți pentru eventualele prejudicii și litigii în legatură cu stocarea, modificarea, copierea sau transferarea conținutului publicat pe Website.

III.2. HYPER LAB MEDIA S.R.L., administratorul, angajații si furnizorii de servicii al companiei nu răspund pentru daunele directe sau indirecte ca urmare a nefuncționării sau funcționării defectuoase a Website‑ului, a site‑urilor web pe care le citează sau către care direcționează link‑uri.

III.3. HYPER LAB MEDIA S.R.L. furnizează instrumente de informare, dar nu oferă sfaturi şi nici nu face recomandări referitoare la anumite instrumente financiare, produse sau servicii. HYPER LAB MEDIA S.R.L., administratorul, angajații și contributorii săi nu sunt în niciun fel răspunzatori pentru pierderea unor oportunități de afaceri, nerealizarea unor beneficii sau pentru daunele pe care cineva le‑ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor publicate pe Website.

III.4. HYPER LAB MEDIA S.R.L. nu garantează utilitatea, actualitatea, acuratețea și caracterul complet al informațiilor prezentate în materialele și articolele sale, însă întreprinde toate demersurile astfel încât la publicarea lor informațiile să fie exacte.

III.5. Conținutul publicat pe Website este stabilit în baza unor criterii proprii și poate fi prezentat într‑o manieră care să nu fie conformă cu dorințele sau opiniile Utilizatorului, răspunderea HYPER LAB MEDIA S.R.L. neputând fi reținută în aceste situații.

III.6. HYPER LAB MEDIA S.R.L. nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de catre HYPER LAB MEDIA S.R.L., administrator sau angajați a oricăror dintre obligațiile și activitățile lor specifice în condiții de legalitate.

III.7. Conținutul Website‑ului poate conține link‑uri către alte site‑uri web asupra cărora HYPER LAB MEDIA S.R.L. nu are control si pentru care nu își asumă nicio responsabilitate. HYPER LAB MEDIA S.R.L. nu poate fi trasă la răspundere pentru conținutul, politicile și practicile acestora și nici pentru eventualele daune pe care cineva le‑ar putea suferi ca urmare a utilizării acestor site‑uri web sau a produselor și serviciilor aferente.

III.8. HYPER LAB MEDIA S.R.L. nu este răspunzător în cazul în care furnizorii săi de servicii și/sau partenerii săi nu îndeplinesc oricare dintre obligațiile lor contractuale sau încalcă legile sau regulamentele aplicabile.

III.9. HYPER LAB MEDIA S.R.L. nu este răspunzător pentru eventualele complicații de natură juridică pe care le‑ar putea suferi Utilizatorul ca urmare a accesării și navigării pe Website în condițiile încălcării prevederilor legale din alte state.

III.10. În cazurile de forță majoră sau cazul fortuit (incluzând, dar fără a se limita la probleme de natură tehnică, viruși informatici, atacuri cibernetice, întreruperea furnizării serviciilor necesare operării Website‑ului, etc.) HYPER LAB MEDIA S.R.L. este exonerată total de răspundere.

III.11. HYPER LAB MEDIA S.R.L. va lua toate măsurile necesare pentru a conduce la sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în alterarea de orice manieră a Website‑ului, a conținutului sau a securității acestuia. Este interzisă orice încercare de a ataca sau de a testa vulnerabilitatea oricărui sistem aparținând HYPER LAB MEDIA S.R.L. sau a serverelor pe care este găzduit Website‑ul.

IV. Drepturi de autor

IV.1. Conținutul acestui Website (incluzând, dar fără a se limita la logo‑uri, mărci comerciale, elemente de grafica web, scripturi, baze de date, imagini, texte, fișiere audio/video, bannere publicitare) este protejat de legislația națională și internațională pentru protecția drepturilor de autor, titulari ai acestor drepturi fiind HYPER LAB MEDIA S.R.L. sau, după caz, clienții, partenerii sau furnizorii de informații ori servicii ai companiei.

IV.2. Se pedepsește conform legii utilizarea oricăror elemente enumerate mai sus în lipsa unui acord prealabil primit de la deținătorii de drept. Sunt interzise copierea, stocarea, transferarea, modificarea, reproducerea, recompilarea, decompilarea acestor elemente, la fel și republicarea, distribuirea sau transmiterea lor în orice forma, ori crearea de componente, produse și servicii derivate sau exploatarea de orice natura a conținutului Website‑ului fără acordul prealabil al deținătorului de drept.

IV.3. Excepție fac cazurile de utilizare în scop strict personal și necomercial, afișarea pe ecranul unui computer personal, descărcarea și imprimarea, dacă utilizatorul nu îndepărtează sau modifică elementele care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală.

IV.4. Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din Website prin framing, inlining sau prin tehnici similare în lipsa unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat în prealabil cu HYPER LAB MEDIA S.R.L. pentru redistribuirea vreunei pagini din Website.

IV.5. Este pedepsită conform legii utilizarea Website‑ului în orice scop ilegal, incluzând, dar fără a se limita la, afișarea sau transmiterea oricăror elemente obscene, instigatoare, abuzive, false sau care pot aduce atingere imaginii HYPER LAB MEDIA S.R.L. sau terților sau le pot provoca acestora prejudicii de orice natură.

IV.6. Preluarea gratuită a materialelor de presă disponibile pe Website este permisă în limita a 300 de semne, fără a include spațiile sau hyperlink‑ul. În mod obligatoriu, aceste preluări vor include un hyperlink către articolul original de pe Website și mențiunea clară și vizibilă a sursei prin formule precum „Sursa: Newstopia.ro”, „Potrivit Newstopia” sau similar.

IV.7. Preluările care depășesc limita de 300 de semne pot fi publicate numai cu un acord, financiar sau de altă natură, încheiat în prealabil cu HYPER LAB MEDIA S.R.L. . În acest sens, puteți transmite cererea Dumneavoastră la adresa de e‑mail [email protected] cu subiectul „Preluări Newstopia”.

IV.8. În condițiile în care considerați că un anumit material jurnalistic publicat pe Website aduce atingere drepturilor Dumneavostră de autor, drepturilor conexe dreptului de autor sau oricăror alte drepturi recunoscute de lege, puteți trimite un e‑mail la adresa [email protected] cu subiectul „Încălcarea drepturilor de autor”.

V. Date personale

V.1. Datele cu caracter personal transmise de Utilizator către HYPER LAB MEDIA S.R.L., precum și cele colectate în timpul navigării pe Website vor fi folosite conform prevederilor din Politica de confidențialitate.

V.2. HYPER LAB MEDIA S.R.L. își rezervă dreptul de a folosi fișiere de tip Cookie și de a colecta automat date anonimizate și agregate despre Utilizatori și despre vizita acestora pe Website. Utilizatorul poate opta pentru blocarea fișierelor urmând instrucțiunile din Politica de confidențialitate.

V.3. Legislația română în vigoare îi oferă Utilizatorului dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de se adresa Justiției. De asemenea, Utilizatorul are dreptul legal de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a cere administratorului Website‑ului ștergerea datelor. Poate face acest lucru pe cale electronică, printr‑o cerere scrisă transmisă la adresa de e‑mail [email protected] cu subiectul „Confidențialitate”.

VI. Legislația aplicabilă

VI.1. Utilizatorul este de acord că eventualele dispute și litigii referitoare la utilizarea Website‑ului sunt guvernate de legislația României, nivelul de jurisdicție fiind reprezentat de instanțele competente din această țară. Orice litigiu care are ca obiect prevederile prezentului document va fi rezolvat pe cale amiabilă sau, dacă aceasta nu va fi posibilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești.

VI.2. Utilizatorul este de acord să acopere cheltuielile de judecată ale HYPER LAB MEDIA S.R.L. și orice alte cheltuieli sau prejudicii care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către acesta a prevederilor din prezentul document sau a altor prevederi legale.

VII. Actualizarea Termenilor și Condițiilor

VII.1. HYPER LAB MEDIA S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica, de a completa, de a corecta, de a adăuga sau de a retrage în parte sau în întregime prevederile prezentului document fără o notificare prealabilă. Varianta actualizată a Termenilor și Condițiilor va fi încărcată pe Website înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Vă rugăm să consultați periodic Termenii și Condițiile pentru orice actualizare. Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat Termenii și Condițiile în totalitate.

VIII. Contact

Adresa sediului: Strada Alba Iulia nr. 3, Galați, 800281

Telefon: (+40) 741.435.925

E‑mail: [email protected]